CMKS_Logo.png
 

Women's National Team

For women and girls from 12 years

Recruitment

In cooperation with the Czech-Moravian Cricket Association, we are establishing a Czech women's cricket team. Afterwards, women and girls will be selected from the team to become members of the first women's national team to represent the Czech Republic abroad.

Do you think that you have no talent for sports? Maybe cricket will convince you otherwise. Come and try something new at one of our trainings.

 Women's National Team

 

NÁRODNÍ TÝM ŽEN

pro ženy a dívky od 12 let

​Nábor

Ve spolupráci s Českomoravským kriketovým svazem zakládáme český ženský kriketový tým. Posléze budou z týmu vybrány ženy a dívky, které se stanou členkami prvního ženského národního týmu, který bude reprezentovat Českou republiku v zahraničí.

Myslíš si, že na sport nemáš talent? Možná právě kriket tě přesvědčí o opaku. Přijďte si vyzkoušet něco nového na jeden z našich tréninků.

Ženský národní tým

 

First Womens team traiing.jpg